Saturday , 18 November 2017 / شنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۶
اخبار

حمایت قاطع مقام معظم رهبری از آمرین به معروف

همه باید از آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت کنند، اگر بشنوم خدای نکرده مورد جفای مسئولی قرار گرفته، خودم وارد خواهم شد:

نظر دادن بسته است.