Saturday , 18 November 2017 / شنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۶
اخبار

آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

دکتر ناصر باهنر در مقدمه این کتاب این طور می نویسد:متأسفانه از جمله بزرگترین غفلتهایی که در زمینه آموزش دینی در جامعه ما صورت گرفته و به آموزش لطمه زیادی وارد آمده است، عدم توجه به روانشناسی دانش آموزان است. تجربیات موجود و تحقیقات انجام شده در مدارس نشانگر این است که مسأله آموزش دینی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده است….این کتاب تلاش دارد تا به دو سؤال مهم پاسخ گوید:

  • کودک در رشد و تکامل درک دینی از چه دوره هایی عبور می کند و ویژگیهای این دوره ها چیست؟
  • با توجه به ویژگیهای این دوره ها و درک او از مفاهیم دینی، آموزش مفاهیم دینی چگونه باید صورت پذیرد؟

این کتاب در ۵ فصل تنظیم شده که سه فصل اول به سؤال اول و دو فصل پایانی به سؤال دوم پاسخ می دهد.به پدر و مادرانی که برای تربیت دینی فرزندانشان دغدغه دارند، مطالعه این کتاب توصیه می شود.

چکیده :

یقینا تعلیم و تربیت با ارزشترین و مهمترین وظیفه آدمی بشمار می‌آید و پایه حیات انسان بر تغییر و تطور بنا شده است و این تغییرات در تمام دوران زندگی آنان برقرار می‌باشد. متأسفانه از جمله بزرگترین غفلتهایی که در زمینه آموزش دینی در جامعه ما صورت گرفته، عدم توجه به روانشناسی دانش‌آموزان است. این کتاب تلاش دارد تا به دو سؤال مهم که در طول یکدیگر واقع شده‌اند پاسخ گوید:

۱ـ کودک در رشد و تکامل دینی از چه دوره‌هایی عبور می‌کند و ویژگی‌های آن چیست؟

۲ـ با توجه به ویژگیهای این دوره‌ها و درک او از مفاهیم دینی، آموزش مفاهیم دینی چگونه باید صورت گیرد.

این اثر به عنوان یکی از پژوهشهای فرهنگی متخب سال ۱۳۷۶ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیده شده است . اثر حاضرتلاش دارد تا با تکیه بر روانشناسی رشد به بررسی مراحل رشد و تکامل درک دینی و با مطالعه چگونگی درک و نوجوانان از مفاهیم دینی به شیوه های مناسب آموزش معارف اسلامی در این دوره های سنی را پیشنهاد نماید .

نظر دادن بسته است.